Partnerstvo s MAXECO

Hľadáte zaujímavú príležitosť v podnikaní? Náš inovatívny vykurovací systém MAXECO je ideálna voľba. Môžete si vybrať z niekoľkých foriem spolupráce. Našou víziou je vytvoriť fungujúcu sieť partnerov, ktorá pokryje celú Slovenskú republiku.

Chcem sa stať regionálnym partnerom

Chcem sa stať regionálnym partnerom

Hľadáte novú podnikateľskú príležitosť, ktorej sa budete venovať naplno?
 

Viac info

Chcem sa stať sprostredkovateľom

Chcem sa stať sprostredkovateľom

Hľadáte doplnkovú činnost k Vášmu podnikaniu? Získajte províziu za sprostredkovanie nových zákazníkov.

Viac info

Chcem sa stať montážnym partnerom

Chcem sa stať montážnym partnerom

Máte skúsenosti s elektromontážami a chcete mať viac zákaziek?
 

Viac info

Chcem sa stať technologickým partnerom

Chcem sa stať technologickým partnerom

Ponúkate inovatívne riešenie, ktoré zlepší komfort bývania v kombinácii s našim vykurovacím systémom?
 

Viac info

Regionálny partner MAXECO

Regionálny partner získa jedinečnú príležitosť podnikať v obore inovatívneho a veľmi konkurencieschopného vykurovania. Vykurovací systém MAXECO je vhodný do rodinných domov, bytov, ale aj všetkých komerčných, priemyselných a poľnohospodárskych prevádzok. Regionálny partner organizuje realizácie zákaziek a profituje na obrate zo všetkých zákaziek v regióne, funguje samostatne a na vlastné náklady.

Výhody spolupráce

 • stabilná a dlhodobá spolupráca
 • rýchla návratnosť investície
 • 5 rokov exkluzivita pre dané územie s možnosťou automatického a bezplatného predĺženia
 • marketingová podpora centrály
 • technické a obchodné zaškolenie
 • poradenský servis centrály

Mám záujem

02 zprostrekovatel 330x205

Počiatočná investícia

Licencia MAXECO
Licencia MAXECO

2 000 – 10 000 EUR

Vybavenie kancelárie
Vybavenie kancelárie

2 000 – 4 000 EUR

Skladové zásoby
Skladové zásoby

10 000 – 20 000 EUR

Sprostredkovateľ MAXECO

Sprostredkovatelia sa získavajú najčastejšie z radov firiem a živnostníkov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na stavebných úpravách domov a bytov, napríklad podlahári, sadrokartonári, elektrikári, architekti alebo projektanti. Ďalej sú to často realitní makléri alebo finanční poradcovia. Sprostredkovateľom sa ale môže stať ktokoľvek, napríklad aj náš klient, ktorý nás doporučí susedovi. Sprostredkovateľ komunikuje s regionálnym partnerom, províziu garantuje centrála MAXECO.

Výhody spolupráce

 • Nevyžaduje žiadnu investíciu
 • Bez záväzku
 • Garancia provízie centrálou
 • Celoštátna pôsobnosť
 • Finančné zhodnotenie svojich kontaktov a znalostí

Mám záujem

02 zprostrekovatel 330x205

Proces zahájenia spolupráce

1.

Uzatvorenie zmluvy s regionálnym partnerom

Sprostredkovateľ uzatvorí dohodu s regionálnym partnerom a následne podpíšu zmluvu

2.

Registrácia v centrálnom CRM
 

V centrálnom CRM je vytvorený profil sprostredkovateľa, k nemu je priložená naskenovaná zmluva. Registráciu v CRM potvrdzujeme sprostredkovateľovi e-mailom

3.

Vznik nároku na províziu
 

Od momentu potvrdenia registrácie má sprostredkovateľ garanciu provízie centrálou MAXECO. Nárok na províziu vzniká potom, čo doporučený klient podpíše zmluvu a zaplatí zálohu

Montážny partner MAXECO

Táto forma spolupráce je vhodná pre podnikateľov – živnostníkov a firmy v obore elektro. Montážny partner spolupracuje s regionálnym partnerom, od neho získava zákazky a inkasuje odmenu podľa cenníka prác MAXECO. V prípade, že montážny partner zoženie zákazku sám, inkasuje naviac províziu podľa podmienok dohodnutých s regionálnym partnerom. Regionálny partner poskytuje montážnemu partnerovi všestrannú podporu, vyhotovuje cenové ponuky, projektuje zákazky.

Výhody spolupráce

 • Stabilný prísun zákazok, možnosť práce aj v iných regiónoch
 • Možnosť dostať províziu za získanie zákazníka
 • Kvalitné školenie
 • Podpora od regionálneho partnera
 • Vďaka centrálnej evidencii všetkých obchodných prípadov a všetkých termínov montáži, je možné efektívne využitie voľných kapacít

Mám záujem

03 montazni partner 330x205

Školene pre montážnych partnerov

Cena a doba trvania

Cena a doba trvania

Cena je 100 EUR a zahrňuje náradie, materiál pre vyhotovenie funkčnej vzorky, občerstvenie, písomné materiály na štúdium a poznámky. Školenie je jednodenné od 9 do 17h. Čas konca závisí od množstva dotazov a diskusie na záver školenia

Náplň školenia

Náplň školenia

 • teória IR tepla a ekonomika vykurovania
 • prvky konštrukcie vykurovacích systémov MAXECO
 • pracovné postupy a riziká pri zapojení vykurovacích fólií
 • praktické zapojenie vykurovacích fólií
 • projektovanie a predaj vykurovacích systémov MAXECO
 • zoznámenie sa s partnerským systémom, obchodnými podmienkami, cenami a logistikou, legislatívou a normami
Výstup

Výstup

Školenie je zakončené záverečným testom a odovzdaním certifikátu oprávňujúceho k práci s vykurovacími fóliami MAXECO

Technologický partner MAXECO

Ponuka spolupráce pre firmy, ktorých riešenia alebo služby ešte zlepšia tepelnú pohodu a komfort bývania v kombinácii s našim vykurovacím systémom. Spolupráca funguje buď tak, že technologický partner profituje z kontaktov, ktoré získa od MAXECO alebo technologický partner vyškolí MAXECO pre priamy predaj svojich služieb alebo inštalácií.

Výhody spolupráce

 • Nové obchodné príležitosti v celej SR
 • Nové obchodné príležitosti v krajinách Európy, kde MAXECO pôsobí
 • Spolupráca na veľtrhoch
 • Zviditeľnenie značky technologického partnera vďaka centrálnym marketingovým aktivitám

Mám záujem

04 technologicky partner 330x205

Z akých oborov hľadáme partnerov

Stavebníctvo

Stavebníctvo
 

Inovatívne produkty alebo služby, ktoré zásadne zlepšujú tepelnú pohodu – napríklad tepelné izolácie, podlahové krytiny, skladby podláh

Technológie

Technológie
 

Moderné riešenie pre inteligentné ovládanie domácnosti, fotovoltaika vrátane batérií, rekuperácia

Energetické poradenstvo

Energetické poradenstvo

Zabezpečenie súladu projektov s platnou legislatívou s ohľadom na povinné využitie obnoviteľných zdrojov